Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011Το Thorax and Mind δεν έχει τη νοσταλγία για σημαία του. Όταν όμως πρόκειται για τον παραπονιάρη Τζουανάκο, αλλάζει το πράγμα...

Η νοσταλγία


Δεν υπάρχουν σχόλια: