Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Οι αλήθειες είναι πικρές, φαρμάκι...

Για μιά επαναθεώρηση καθιερωμένων πρακτικών
διατήρησης των αναμνήσεων και της
πολιτιστικής παράδοσης

Μέρος 3

Σε περιόδους κρίσεων, ιδίως οικονομικών, οι λαοί αναδιπλώνονται και, αν δε ξεσηκωθούν, στρέφονται να βρουν παρηγοριά στη παράδοση. Στοιχειώδης ανθρώπινος αμυντικός μηχανισμός. Εκεί μέσα υπάρχει σταθερότητα, σιγουριά, ζεστασιά. Δεν υπάρχει έμπνευση όμως. Η παράδοση είναι επανάληψη δοκιμασμένων χειρονομιών και πρακτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: