Σάββατο, 15 Μαΐου 2010Μαρίκα (Ουρανία)
Φραντζεσκοπούλου (Πολίτισσα)


Κωνσταντινούπολη, 1898
Αθήνα, 1968  
 
Δείγμα φωνής της : Μανές μαχούρ - Αθήνα 1929-1930 Αναζητούνται βιογραφικά στοιχεία και φωτογραφίες

Γιά κάποιους άγνωστους λόγους, η πιό απόμακρα γοητευτική γυναικεία παρουσία στο χώρο του "ρεμπέτικου". Ούτε ξέρουμε, ούτε φαίνεται να ψάχνει κανείς να βρει στοιχεία γι αυτή τη γυναίκα... Ο Κωνσταντινουπολίτης ποιητής Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985) (http://www.engonopoulos.gr/_homeEL/poetry.html) την αναφέρει στο παρακάτω ποίημά του που βρίσκεται στη συλλογή "MHN ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΝ"


ΑΜΑΖΟΝΕΣ

Η "ωραία Μαρίκα η Πολίτισσα" ήτο η μόνη αναδεκτή του Πάπα Ιννοκεντίου του VIII. Αυτός ήτο τότε μικρό παιδί, ίσως μάλιστα και να μην είχε γεννηθεί ακόμη. Εκείνη ήτο ήδη παντρεμένη, σύζυγος του εξ ηγεμονικού οίκου Αρτάβαζου Σφυρικτρόπουλου, ανεψιού - επ' αδελφή - του Νώε. Όμως, το έγκλημα τούτο δεν ημπορούσε να μείνει χωρίς σκληράν τιμωρίαν, πρός παραδειγματισμόν. Πράγματι, αμέσως από της επομένης, εδόθη διαταγή εις ικανόν αριθμόν πλοίων να πλεύσουν εσπευσμένως πρός τας Καναρίους Νήσους και τα νήσους Φίτζι, με τον σκοπόν να περισυλλέξουν όσον το δυνατόν περισσοτέρας νεφέλας, χειμερινά ψεύδη, λησμονημένας αναμνήσεις, θανάσιμα αμαρτήματα και βελόνας φωνογράφου, ίσως αγγλικής κατασκευής. Τα περί ου ο λόγος πλοία ήσαν εν όλω 7 τον αριθμόν, δήλα δή: 4 σακολέβες, 12 πρεγαντίνια, 2 βασιλικοί ντονανμάδες και μία πεθαμένη αρρεβωνιαστικιά. Ο στόλος επέρασε λίαν πρωί κάτω από τα παράθυρά μου. Έψαλλε ύμνον ωραιότατον, αλλά κάπως θλιμμένον και μελαγχολικόν. Ενθυμούμαι ακόμη και τώρα, αμυδρά βέβαια, τον σκοπόν: ήτο πολύ ανώτερος από χτύπημα κουδουνιού, αλλά πάντως κατώτερος από σκούπα.


ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ (από "Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου" ΔΙΟΝΥΣΗ ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΗ)


1929
 1. ΕΡ ΓΙΕΡ ΚΑΡΑΝΛΙΚ ΜΑΝΕΣ (Όλα τα μέρη σκοτεινά) (1929) Odeon Γερμανίας GA-1435 GO-1469-2 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό, ρεμπέτικο, μανές
 2. ΚΑΤΙΦΕ (Τα τσαχπίνικά σου μάτια) (19299 Odeon Γερμανίας GA-1435 GO-1470-2 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό, ρεμπέτικο, τσιφτετέλι
 3. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΙΣΣΑ (1929) Odeon Γερμανίας GA-1460 GO-1471 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - χασικλίδικο, μόρτικο
 4. ΜΑΛΕΧ ΜΑΝΕΣ ΑΡΑΒΙΚΟΝ (Αραπίνα είσαι νόστιμη) (1929) Odeon Γερμανίας GO-1477 GO-1472 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 5. ΤΟ ΒΑΣΑΝΟ ΤΟΥ ΦΘΙΣΙΚΟΥ (Aπελπισμένος βρίσκομαι) (1929) Odeon Γερμανίας GA-1477 GO-1473 - Μαρίκα Πολίτισσα/Λάμπρος Λεονταρίδης - ρεμπέτικο, μανές
 6. ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ (1929) Odeon Ελλάδος GA-1540 GO-1474 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - ρεμπέτικο, μόρτικο
 7. ΡΑΣΤ ΜΑΝΕΣ (Το πήρα πιά απόφαση σ' ένα βουνό) (1929) Polydor Γερμανίας V-50561 1267BF - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 8. ΝΙΑΒΕΝΤ ΜΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ (Κρυφή πληγή αδύνατο) Polydor Γερμανίας V-50563 1269BF - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
1930

 1. ΠΡΙΓΚΙΠΙΩΤΙΣΣΑ (1930) Odeon Γερμανίας GA-1460 GO-1505 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - ρεμπέτικο, μόρτικο
 2. ΜΑΧΟΥΡ ΜΑΝΕΣ (Ως πότε πιά αυτό το αχ θα καίει) (1930) Odeon Γερμανίας GA-1475 GO-1515 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 3. ΣΑΜΠΑΧ ΜΑΝΕΣ (Έχασα κείνο πω΄ λπιζα ελπίδα) (1930) Odeon Γερμανίας GA-1475 GO-1516 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 4. ΝΙΝΙ ΜΑΝΕΣ (Κοιμήσου ορφανό παιδί και δάκρυα) (1930) Odeon Γερμανίας GA-1486 GO-1539 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 5. ΝΙΓΡΙΖ ΜΑΝΕΣ (Πως ήθελα να πέθαινα να πάψουν) (1930) Odeon Γερμανίας GA-1486 GO-1540 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 6. ΔΟΛΟΦΟΝΙΣΣΑ (1930) Odeon Ελλάδος GA-1540 GO-1517 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - ρεμπέτικο, μόρτικο

1931

 1. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥΛΑ (1931) Columbia Ελλάδος DG-217 WG-352 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου - ρεμπέτικο, αράπικο
 2. ΡΑΣΤ ΖΕΡΓΚΙΛΕ ΜΑΝΕΣ (Εμένα τώχει η μοίρα μου) (1931) Columbia Ελλάδος DG-217 WG-353 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 3. ΝΕΒΑΣΙΡ ΜΑΝΕΣ (Αν ήξερες τον πόνο μου και μέσα) (1931) Columbia Ελλάδος DG-218 WG-353 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 4. ΜΟΣΤΑΑΡ ΜΑΝΕΣ (Σαν τα δικά μου δάκρυα άλλος) Columbia Ελλάδος DG-218 WG-355 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές

1932

 1. ΛΙΛΗ Η ΣΚΑΝΤΑΛΙΑΡΑ (1932) Pathe Γαλλίας X-80312 70535 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - χασικλίδικο, καρσιλαμάς
 2. ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΚΙΑ (1932) Pathe Γαλλίας X-80312 70535 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - ρεμπέτικο, μόρτικο
 3. ΚΑΚΟΥΡΓΑ ΠΕΘΕΡΑ (1932) Pathe Γαλλίας X-80242 - Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου/Ιακ. Μοντανάρης - λαϊκό τραγούδι
 4. ΝΕΑ ΧΗΡΑ (1932) Pathe Γαλλίας X-80242 70418 - Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου/Αυγ. Τομπούλη - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι
 5. ΧΑΣΑΠΑΚΙ (1932) Columbia Ελλάδος DG-267 WG-368 - Μαρίκα Πολίτισσα/Δ.Μπαρούσης - ρεμπέτικο
 6. ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ (1932) Columbia Ελλάδος DG-267 WG-372 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ.Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι
 7. ΜΑΣΤΟΥΡΙΑ (1932) Columbia Ελλάδος DG-268 WG-373 - Μαρίκα Πολίτισσα/Ιακ.Μοντανάρης - χασικλίδικο, απτάλικο
 8. ΤΖΙΒΑΕΡΙ ΜΑΝΕΣ (Τόσες πληγές που μ' άνοιξες) (1932) Columbia Ελλάδος DG-269 WG-374 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 9. ΜΑΤΖΟΡΕ ΜΑΝΕΣ (Έλα βρε Χάρε γρήγορα και πάρε την) Columbia Ελλάδος DG-269 WG-375 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 10. ΓΙ ΑΥΤΟ ΦΟΥΜΑΡΩ ΚΟΚΑΪΝΗ (1932) Columbia Ελλάδος DG-279 WG-376 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - χασικλίδικο, μόρτικο

1933

 1. ΟΙ ΓΑΜΠΙΤΣΕΣ (1933) Columbia Ελλάδος DG-327 WG-519 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι
 2. Η ΚΑΜΩΜΑΤΟΥ (1933) Columbia Ελλάδος DG-327 WG-520 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, καρσιλαμάς
 3. ΑΠ' ΤΟΥ ΜΕΜΕΤΗ ΤΟ ΝΕΡΟ (1933) Columbia Ελλάδος DG-328 WG-521 - Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου/Σωτ. Γαβαλάς - χασικλίδικο, ζεϊμπέκικος
 4. ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ (1933) Columbia Ελλάδος DG-333 WG-524 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου - ρεμπέτικο, καρσιλαμάς
 5. ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣ (Στα χρόνια όπου έφτασα) (1933) Columbia Ελλάδος DG-333 WG-530-2 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 6. ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΙΚΟ (1933) Columbia Ελλάδος DG-336 WG-523 - μαρίκα Πολίτισσα/Ιακ. Μοντανάρης - ρεμπέτικο, ζεϊμπέκικος
 7. ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ (1933) Columbia Ελλάδος DG-340 WG-570 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου - ρεμπέτικο, τραγούδι
 8. Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ (1933) Columbia Ελλάδος DG-340 WG-570 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μόρτικο
 9. ΤΣΑΧΠΙΝΑ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΑ (1933) Columbia Ελλάδος DG-346 WG-522 - Μαρίκα Πολίτισσα/Στ. Παντελίδης - ρεμπέτικο, μόρτικο
 10. ΤΟ ΣΑΛΒΑΡΙ ΤΟΥ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ (1933) Columbia Ελλάδος DG-346 WG-576 - Μαρίκα Πολίτισσα/Στ. Παντελίδης - ρεμπέτικο, μόρτικο
 11. ΚΟΝΙΑΛΗΣ (1933) Columbia Ελλάδος DG-449 WG-689 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, ανατολίτικο
 12. ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑ (1933) Columbia Ελλάδος DG-449 WG-690 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, καρσιλαμάς
 13. ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ (1933) Columbia Ελλάδος DG-450 WG-692 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, συρτός
 14. ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ (1933) Columbia Ελλάδος DG-450 WG-693 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - χασικλίδικο, ζεϊμπέκικος
 15. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΑ (1933) Columbia Ελλάδος DG-453 WG-624 _ Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - ρεμπέτικο, συρτός
 16. Η ΨΕΥΤΡΑ (1933) Columbia Ελλάδος DG-480 WG-691 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, καρσιλαμάς
 17. ΓΛΥΚΙΑ ΑΓΑΠΗ (ΝΤΕΡΝΤΕΣΙΝ) (1933) Columbia Ελλάδος DG-480 WG-719 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, τραγούδι
 18. ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΚΑΣ (1933) Columbia Ελλάδος DG-497 WG-711 - Μαρίκα Πολίτισσα & Στελλάκης Περπινιάδης/Ιακ. Μοντανάρης - χασικλίδικο, ζεϊμπέκικος
 19. Η ΑΡΤΙΣΤΑ (1933) Parlophon Ελλάδος Β-21695 101329 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μεν. Μιχαηλίδης - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι
 20. ΛΕΛΑ (1933) Parlophon Ελλάδος B-21698 101330 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - ρεμπέτικο, χασάπικος
 21. ΔΕΝ ΜΕ ΤΟΥΜΠΑΡΕΙΣ (1933) Parlophon Ελλάδος B-21739 101433 - Μαρίκα Πολίτισσα/Ζαχ. Κασιμάτης - ρεμπέτικο, ζεϊμπέκικος
 22. ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ (1933) Odeon Ελλάδος GA-1648 GO-1853 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι
 23. ΑΡΑΠΙΝΑ (1933) Odeon Ελλάδος GA-1648 GO-1864 - Μαρίκα Πολίτισσα/Ν. Στάθμας - ρεμπέτικο, αράπικο
 24. ΕΛΒΕΤΙΩΤΙΣΣΑ (1933) Odeon Ελλάδος GA-1667 GO-1854 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου - ρεμπέτικο, μόρτικο
 25. ΑΘΗΝΑΙΑ (1933) Odeon Ελλάδος GA-1667 GO-1870 - Κώστας Ρούκουνας/Μαρίκα φραντζεσκοπούλου - ρεμπέτικο, μόρτικο
 26. ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ (1933) Odeon Ελλάδος GA-1668 GO-1855 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γρηγ. Ασίκης - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι

1934

 1. Ο ΦΘΙΣΙΚΟΣ (1934) Columbia Ελλάδος DG-2060 WG-875 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου - ρεμπέτικο, μόρτικο
 2. ΑΝΤΡΑ ΘΕΛΩ ΕΓΩ ΝΑ ΠΑΡΩ (1934) Columbia Ελλάδος DG-2060 WG-876 - ρεμπέτικο
 3. ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ (1934) Columbia Ελλάδος DG-2061 WG-877 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γρ. Ασίκης - ρεμπέτικο, αράπικο
 4. ΤΖΟΒΕΝΑΚΙ (1934) Columbia Ελλάδος GD-2061 WG-878 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γρ. Ασίκης - ρεμπέτικο, συρτός
 5. ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΔΥΟ ΜΠΕΚΡΗΔΕΣ (1934) Columbia Ελλάδος DG-2106 WG-966 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μαν. Χρυσαφάκης - ρεμπέτικο, συρτός
 6. ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΓΙΑΒΟΥΚΛΟΥ (1934) Columbia Ελλάδος DG-2106 CG-967 - Μαρίκα Πολίτισσα/Μαν. Χρυσαφάκης - ρεμπέτικο, τραγούδι
 7. ΜΑΡΙΑΝΘΑΚΙ (1934) Columbia Ελλάδος DG-2108 CG-975 - Μαρίκα Πολίτισσα/Πάνος Τούντας - ρεμπέτικο, τραγούδι
 8. ΚΟΥΚΛΑ ΜΟΥ ΜΑΡΙΚΑ (1934) Odeon Ελλάδος GA-1748 GO-2031 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, μόρτικο
 9. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΧΑΣΑΠΑΚΙ (1934) Odeon Ελλάδος GA-1748 GO-2038 - Μαρίκα Πολίτισσα/ Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι

1935

 1. Ο ΓΑΜΟΣ (1935) Odeon Ελλάδος GA-1855 GO-2273 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, κωμικόν
 2. ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑ (1935) Odeon Ελλάδος GA-1861 GO-2255 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γρ. Ασίκης/Μίνως Τσάμας - ρεμπέτικο, τσιφτετέλι
 3. Σ' ΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙ ΤΑΜΠΛΕΞΑ (1935) Odeon Ελλάδος GA-1866 GO-2221 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέκικο, ζεϊμπέκικος
 4. ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ ΤΟ ΠΕΙΣΜΑ (1935) Odeon Ελλάδος GA-1866 GO-2254 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, χασάπικος
 5. ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ (1935) Odeon Ελλάδος GA-1899 GO-2323 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτση (Ογδοντάκη) - δημοτικό, συρτός
 6. ΕΙΣΑΙ ΦΟΝΙΑΣ (1935) Odeon Ελλάδος GA-1914 GO-2314 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γρηγ. Ασίκης - ρεμπέτικο, καρσιλαμάς
 7. ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ (Ο πόνος της μάνας) (1935) Parlophone Ελλάδος B-21821 101594 - μαρίκα Πολίτισσα/Σπύρος Περιστέρης - λαϊκό, τραγούδι
 8. ΜΕΘΑΩ ΤΑ ΣΠΑΩ (1935) Parlophone Ελλάδος B-21821 101599 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, μόρτικο
 9. Ο ΜΑΝΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (1935) Parlophone Ελλάδος B-21828 GO-2298 - Κώστας Ρούκουνας & Μαρίκα Πολίτισσα/Κώστας Ρούκουνας - λαϊκό, ζεϊμπέκικος

ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΑ

 1. ΤΟ ΑΡΝΑΚΙ (Στο αντικρυνό βουνό) Odeon Γερμανίας GA-1444 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, τραγούδι
 2. ΜΕΜΟ (Μέμο τα ματάκια μου) Odeon Γερμανίας GA-1444 - Μαρίκα Πολίτισσα/ξένο - τούρκικο, τραγούδι
 3. ΧΟΥΖΑΜ ΜΑΝΕΣ (Μιά ώρα είμαι ήσυχος) Polydor Γερμανίας V-597 - Μαρίκα Πολίτισσα/παραδοσιακό - ρεμπέτικο, μανές
 4. ΜΠΕΝΤΟΥΙΝΑ Odeon Ελλάδος GA-1906 GO-2313 - Μαρίκα Πολίτισσα/Ελ. Μωραϊτου* - ρεμπέτικο, αράπικο
 5. Ο ΓΑΜΟΣ Parlophon Ελλάδος B-21810 - Μαρίκα Πολίτισσα/Γ. Δραγάτσης (Ογδοντάκης) - ρεμπέτικο, μόρτικο
* Η Ελ. Μωραϊτου είναι ένα όνομα τελείως αγνοημένο. Έχει γράψει στίχους σε πολλά τραγούδια και ίσως συνθέσει κιόλας. Θα ακολουθήσει ιδιαίτερη ανάρτηση γιά κείνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: