Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

Βιογραφικό του Νούρου

Στο http://www.elkibra-nouros.blogspot.com/ έχει δημοσιευτεί ένα διαφορετικό βιογραφικό του ΚώσταςΜασσέλου-Νούρου