Σάββατο, 26 Ιουλίου 2008

Διάλειμμα (γέλιου) ολίγων λεπτών...(2)

Παρανυχήδες είναι οι τρομοκράτες που παραμονεύουν με νύχια και με δόντια. Μιά φορά, έναν παρανυχή τον έπιασαν επ΄αυτοφόρω και τον ζούληξαν γιά καλά.

(από το ίδιο βιβλίο)
(συνεχίζεται)